BİLKENT HAZIRLIK KURSLARI

İngilizce Hazırlık Programı Nedir?

İngilizce hazırlık programlarının zorunlu kılındığı üniversitelere kaydolan öğrenciler, akademik bölüme başlamak için İngilizce hazırlık atlama sınavına girerler. Bilkent Üniversitesi’nde de İngilizce Hazırlık Atlama Programı zorunludur ve bu programı başarıyla tamamlayıp akademik bölüme başlayabilmek için belirlenen hazırlık atlama sınavlarına girilmeli ve başarılı olunmalıdır. ÖSYM sınavı akabinde böyle bir sınava girebilmek öğrencilerin gözünü korkutabilir. INEX dil kursunda verilen akademik İngilizce eğitimiyle bu sınavlara hazırlanmak ve bölüme başlamak mümkündür. Bu sayede sınav sürecini atlatan öğrenciler kolaylıkla bölümlerine başlayabilmektedirler.  

Hazırlık Atlama Sınavı Nedir?

Hazırlık atlama sınavı proficiency exam olarak da bilinen sınavdır. Bu sınavlar üniversiteye başlayanların İngilizce becerilerini ve kullanımlarını ölçmek için yapılır ve özellikle bölümü İngilizce okumak isteyen öğrenciler için zorunlu kılınmaktadır. Hazırlık atlama sınavı, akademik bölümlerde İngilizce dilinde okuyacak öğrencilerin bu bölümde okuyabilmek adına yeterli İngilizceye sahip olup olmadıklarını gösterir. Bu sınavın sonucunda elde edilen puanlara göre öğrenciler akademik bölümlerine başlayabilir ya da yine bu puanlara göre hazırlık programları için farklı kur düzeylerine yerleştirilir. Üniversitelerin %30 ila %100 İngilizce eğitimi sunan akademik bölümleri, o bölümdeki İngilizce eğitimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına Hazırlık Eğitim Programları ya da Hazırlık Sınıfı isimleriyle 1 veya 2 yıl sadece İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Akademik bölümlerinde İngilizce eğitim zorunlu olan öğrencilerden bu eğitimi almadan, bölümlerine direkt geçebilmeleri adına istenilen düzeyde İngilizce yeterliliğine sahip olduğunuzu kanıtlamaları beklenmektedir. Bu sebeple üniversiteler henüz takvimlerine başlamadan Hazırlık Atlama Sınavı (Proficiency) adlı bir sınava girerler.

Hazırlık Atlama Sınavı Bilinmesi Gerekenler

Hazırlık atlama sınavı İngilizce bir bölüm okuyacakların veya İngilizce hazırlık eğitimin zorunlu olduğu üniversitelere kaydolanların girmeleri gereken bir sınavdır. Ayrıca bölüme başlayabilmek için bu sınavda belirlenen puanları elde edip başarılı olmak şarttır. Bu sebeple bu sınav hakkında gerekli bilgiler özellikle üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrenciler için çok önemlidir. 

  • Hazırlık atlama sınavı her üniversitenin kendi yönetmeliği içinde değişiklik gösterir.
  • Puanlama ve değerlendirme yöntemi üniversitelerin senato kararları ve yönetmeliklerine göre belirlenecek olsa de genellikle %60 ve üzeri başarı gösteren öğrenciler akademik bölümlerine geçmeye hak kazanır.
  • Hazırlık atlama sınavlarının soruları üniversiteler göre değişiklik gösterse de temelde hepsi İngilizce becerilerini ölçmek için düzenlenir.

Herhangi bir üniversitenin hazırlık atlama sınavına girmeden önce öğrenilmesi önemli olan temel bilgileri öğrenmek sınava hazırlanma konusunda öğrencilere yol gösterir.

Hazırlık Atlama Sınavında Sorumlu Olunan Konular

Hazırlık atlama sınav düzenlemeleri üniversiteden üniversiteye farlılıklar gösterse de hazırlık atlama sınavı büyük ölçüde iki aşamadan oluşmaktadır. Sınavların ilk aşamasında sorumlu olunan beceriler 

  • okuma (reading), 
  • kelime bilgisi(vocabulary)
  • dil bilgisidir(grammar). 

İlk aşamada istenilen puanı elde edip, başarılı olan öğrenciler ikinci aşamaya geçmeye hak kazanır ve bu aşamada 

  • yazma(writing), 
  • dinleme(listening) 
  • konuşma(speaking) 

becerileri ölçülmektedir.

Hazırlık Atlama Sınav Tarihleri Nelerdir?

Hazırlık atlama sınavının zorluğu ve düzeyi üniversitelere göre değişiklik gösterebileceği gibi sınavın tarihi de üniversiteden üniversiteye değişebilir. Hazırlık atlama sınavı ilgili üniversitelerin hazırlık akademik takvimlerinde açıkça belirtilir. İlgili sınavlar çeşitli tarihlerde uygulanabilmekle beraber genel anlamda Ağustos-Eylül aylarında yapılır.

Hazırlık Atlama Sınavına Katılım Zorunlu Mudur?

Hazırlık eğitim programı zorunlu olan akademik bölümlerde okumaya hak kazanan öğrencilerin, bölümlerinde okumak için yeterli İngilizce becerilerine sahip olduklarını çeşitli sınavlar veya belgelerle kanıtlamaları gerekir. Hazırlık atlama sınavı da İngilizce beceri ve yeterlilik seviyesini ölçmek için yapılır. Öğrencinin bölüme geçebilmek adına orta ya da orta üstü seviyelerde İngilizce düzeylerinde olması gerekir. 

Hazırlık Atlama Sınavı İçin Nasıl Bir Başvuru Yapmak Gerekiyor?

Üniversitelerin yerleştirme puanlarına göre açıkladığı sonuçlara göre kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler eğer zorunlu hazırlık eğitimi almaları gereken bir bölümde iseler, bu kendilerine kayıt sürecinde üniversiteler tarafından öğrencilere aktarılır. Hazırlık eğitim zorunlu olduğundan hazırlık atlama sınavı da aynı şekilde zorunlu olarak uygulanmaktadır. Zorunlu olan sınavlara başvuru yapmak genel olarak karşılaşılan bir durum değildir. Bu sebeple üniversite öğrencilerinden bu sınava girebilmek için ayrı bir başvuru yapmalarını genelde şart koşmaz. Fakat bu durum bazı üniversitelerde farklılık gösterebilmektedir. Hazırlık atlama sınav tarihlerini üniversitelerin akademik takvimlerinden takip edip sınava katılım sağlamak gerekli olacaktır.

Hazırlık Atlama Sınavını Geçmek Zorunlu Mudur?

Hazırlık sınavını atlamak tabi ki zorunlu olmamakla beraber ve hazırlık sınıfını geçmeyip 1 veya 2  yıl hazırlık eğitimi alınabilir. Fakat, eğitim ve kariyer hayatına daha da geç katılıma sebep olabilecek bu gibi koşullar gelecek zamanlarda pişmanlığa sebep olabilir.  INEX dil kursu başta olmak üzere belirli dil kursları öğrencileri hazırlık atlama sınavında başarı elde etme konusunda destekler. 

Hazırlık Atlama Sınavına Girilmezse Ne Olur?

Sınava girmek zorunlu değildir, fakat bu halde üniversite İngilizce seviyesini belirleyebilmek adına bazı sınavları kabul edebilir veya hazırlık sınıfında en alt seviyeden başlanmak durumunda kalınabilir. Eğer öğrencilerin İngilizce becerileri başlangıç düzeyinin üstünde ise bu seviyeden hazırlık eğitimine başlamak zaman kaybına yol açabilir. Hazırlık atlama sınavına girmek her ne kadar zorunlu olmasa da girilmesi mutlaka tavsiye edilir. Hazırlık sınavını geçecek bir puanının elde edilememesi halinde dahi İngilizce seviyesi belirlenir ve sınav sonucuna uygun olan seviyeden hazırlık eğitimine başlanır, zaman kaybı yaşanmaz ve yaz dönemi dahi beklenilmeden yalnızca 1 dönem sonunda bile akademik bölüme geçilebilir.

Hazırlık Atlama Sınavında Ne Sorulur?

Hazırlık atlama sınavlarının soruları her üniversiteye göre değişiklik gösterebilmektedir ancak hemen her üniversite Reading, Listening, Writing Speaking becerilerini ölçer. Speaking becerisi daha nadir ölçülür.

Hazırlık Atlama Sınavın Nasıl Geçilir?

Üniversitelerin hazırlık atlama sınav örnekleri çoğu üniversitenin web sitelerinde gösterilmektedir. Açıkça görülecektir ki Reading ve Vocabulary becerisi her üniversite tarafında ölçülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere İngilizce düzey tespiti için temel alınan konu Okuduğunu Anlama, Yorumlama Becerisi ve Kelime Bilgisidir. Bu sebeple daha çok okuma becerisi üzerine odaklanılmaldır. Bunun yanı sıra, Dil Bilgisi da genellikle bu sınavlarda yer almakta ve ölçülmektedir. Diğer beceriler (Listening, Writing, ve Speaking) ise üniversitelerin eğitim programlarının içeriklerine ve soru yazarlarına göre değişiklik göstermekle beraber yine de çoğu okulda sorulmaktadır. Bundan da şu çıkarım yapılabilir , Hazırlık Atlama sınavında istenen puana ulaşılabilmesi için dört ana becerinin içerildiği detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Beceriler birbiriyle alakalı şekildedir ve birlikte çalışılması gerekmektedir. Örneğin bir Okuma çalışması yapılırken Okuduğunu Anlama ve Yorumlama çalışmalarıyla beraber cümlelerin içerisindeki grammar yapıları ve kelimeleri (eş anlamlılarıyla birlikte) de çalışmanız gerekir. Bu çalışmalara Listening ve Speaking becerilerine odaklanarak şöyle bir yorum getirilebilir: Yapılan tüm dinleme çalışmalarının ardından aynı veya benzer konularda konuşma çalışmaları da yapılması gerekir. Özetle, beceriler birbirleriyle girintili olduğundan, birlikte çalışılmalı ve yükseltilmedir.

Hazırlık Atlama Sınavı INEX’le Geçilir.

HAZIRLIK ATLAMA SINAVINI GİDEBİLECEĞİM KURSLAR HANGİLERİDİR?

Sınavlara hazırlanırken verimli olmayan dersler, sıkıcı sınıf atmosferi, sınav stresimizin daha da artmasına sebep olan eğitmenlerle kendimizi yormamalıyız. İşlerine saygı duyan ve birlikte çalıştığı eğitmenleri seven, öğrencilerinin heyecanlarına ortak olan, başarılardan mutluluk ve gurur duyan eğitmenlerimizin her biri, alanlarında akademik donanıma sahip üniversitelerden mezun olmuş, kendini sürekli geliştirmeye açık ve istekli, özellikle uluslararası boyuttaki sınavlarda tecrübeli eğitmenlerdir. Sınav hazırlığı sürecinde disiplin, dikkat, emek, zaman ve adanmışlık ister. INEX bu konuda bir numaralı adres olarak öne çıkmaktadır.

Bilkent Hazırlık Kursları 

İstenilen başarının elde edilebilmesi adına moral, motivasyon ve sağlıklı bir psikoloji de olmazsa olmaz etkenlerdir. INEX bu farkındalıkla eğitimlerini sürdürerek ders çalışmayı keyifli ve verimli hale getirmekte, bu süreçte öğrencileri her zaman, sonuna kadar destekleyen yegâne sınav hazırlık merkezidir.

FORM

İletişim Formu