BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

Öğrenciler, Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıklarında Bilkent Hazırlık Atlama Sınavı PAE (Proficiency in Academic English – Akademik İngilizce Yeterlilik Sınavı) 1. Aşama sınavına girmeye hak kazanmış olurlar. Bu sınavın sonucuna göre öğrenciler belirli kurlara yerleştirilir veya PAE 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar. Bilkent Üniversitesi Lisans öğrencileri İngilizce Hazırlık Programı’nda en fazla iki, lisansüstü öğrenciler ise yalnızca bir yıl boyunca okuyabilir. Bilkent Hazırlık Programında başarılı olmak ve akademik bölümlerine başlamak için öğrencilerin her kur için başarılı olmaları gereken belirli sınavlar vardır.

Öğrencilerin başarı düzeyi beş kur düzeyinin her birinde iki farklı CAT (Cumulative Achievement Test Kur Ara Sınavları), bir de ECA (End of Course Assessment)- Kur Bitirme Sınavı) olmak üzere 3 farklı sınavla, derslere devamlı katılım oranlarıyla ve LP (Learning Portfolio) notlarıyla ölçülür. Bu sınav ve yeterlilikleri başarıyla tamamlayan öğrenciler bir üst kura geçmeye hak kazanır. En üst kur olan Pre-Faculty kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler ise PAE B sınavına (Proficiency in Academic English – Akademik İngilizce Yeterlilik Sınavı) girmeye hak kazanırlar. 

BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI TARİHİ

Bilkent hazırlık atlama sınavı tarihi Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenir. Senede 3 kez uygulanan hazırlık atlama sınavı genellikle Eylül, Haziran ve Ocak aylarında uygulanır.

BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI ÖRNEĞİ

Bilkent hazırlık atlama sınavı (PAE) örneğine Bilkent Moodle üzerinden ulaşılabilir. Sisteme öğrenci numarası ve belirlenen şifre ile giriş yaplılır.

BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI (PAE)

PAE İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı 1. ve 2. Aşama (PAE) olmak üzere 2 bölümden oluşur, sınav sonuçları sınav tarihini takip eden iki yıl boyunca geçerlidir. PAE için telafi sınavı yapılmamakta, sınavı kaçıranların sağlık raporları kabul edilmemektedir.

PAE 1. Aşama sınavı toplam 200 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.

Bu sınavda; 

-0-49 net yapan öğrenciler 1. kur (Elementary),

-50-99 net yapan öğrenciler 2. Kur (Pre-Intermediate),

-100-134 net yapan öğrenciler ise 3. Kur (Intermediate),

Kurlarından eğitimlerine başlamaya hak kazanırlar. PAE 1. Aşama sınavından 135 ve üstü net yapan öğrenciler, PAE 2. Aşama ilk sınavı olan 2A sınavına girmeye hak kazanırlar.

PAE 2A aşamasında öğrencilerin;

 • Okuma Becerisi (Reading)
 • Dinleme Becerisi (Listening)
 • Dil Bilgisi (Grammar)
 • Kelime Bilgisi (Vocabulary)

ölçülmektedir. 

Bu becerilerin ortalamasında %60 ve üzeri başarı yakalayan öğrenciler 2B aşamasına geçerler, %60’ın altında kalanlar ise 4. kurdan (Upper-Intermediate) hazırlık eğitimlerine devam ederler. 

PAE 2B aşamasında ise öğrencilerin;

 • Yazma Becerisi (Writing)
 • Konuşma Becerisini (Speaking)

ölçülür. 

Bu aşamadaki başarı oranları %60’ın altında kalan öğrenciler 5. kur (Pre-Faculty) hazırlık eğitimine devam etme hakkı kazanırken, %60 veya üzeri ortalaması yakalayan öğrenciler akademik bölümlerine geçme hakkını elde ederler.

BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI (IELTS)

IELTS Akademik Sınavı, lisans veya lisansüstü düzeyde okumaya hazır olup olmadığınızı belirlemek için İngilizce dil yeterliliğinizi akademik düzeyde değerlendiren uluslararası geçerliliği bulunan akademik bir sınavdır. Bilkent hazırlık atlama geçme notu IELTS için tüm sınav bölümlerinden en az ortalama 6.5 almak ve hiçbir bölümden 5.5 puanın altına düşmemektir.

IELTS sınavlarının Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere 4 ana beceriyi ölçmek üzerine kurgulanmıştır. Dinleme, Okuma, Yazma bölümleri aynı gün içinde ara verilmeden tamamlanır. Ancak Konuşma sınavı, sınavın diğer bölümlerinden bir hafta öncesine veya sonrasına planlanabilir.

 • Dinleme bölümü

IELTS Akademik Dinleme sınavı, İngilizce konuşmacıların vurgulamalarını, belirli ayrıntılarını, görüşlerini, hedeflerini ve tutumlarını anlama kapasitesinin yanı sıra bir diyalog veya tartışmadaki fikirlerin gelişimini takip etme kapasitesini de değerlendiren sınav bölümüdür.

 • Okuma bölümü

IELTS Akademik Okuma testi, bir tartışmayı takip etme ve bir yazarın fikrini, tutumunu veya amacını tanıma becerisi dahil olmak üzere çok çeşitli okuma becerilerini değerlendirir. Ana fikirleri, ayrıntıları, görüşleri ve ima edilen anlamları anlamak için ne kadar iyi okuma yapılabildiğini ölçer. Okuduğunu anlama becerileri, göz gezdirme, tarama ve ayrıntılı okuma dahil olmak üzere test edilir. Akademik Okuma testi güncel kitap, günlük, dergi ve gazetelerden alınan 3 uzun metinden oluşur. Metinler çoğunlukla, İngilizce konuşulan bir ortamda lisans veya lisansüstü düzeyde okunması gereken konularla ilgilidir.

 • Yazma bölümü

IELTS Akademik Yazma sınavı, Task 1 ve Task 2 olmak üzere iki bölümden oluşur. Akademik Yazma testi Task 1 kısmında öğrencilere veriler ve istatistiki bilgilerin görsel temsilleri gösterilir; grafik, tablo, akış şeması veya harita üzerindeki bilgilerin özetlenmesi, tanımlanması ve açıklanması istenir. Yanıt, giriş, genel bakış ve şemadaki şekillerle desteklenen ana özellikler olmak üzere üç ana bölüme ayrılmalıdır.

 • Konuşma bölümü

IELTS Konuşma sınav konuşulan İngilizce kullanımını değerlendirir. Her konuşma sınavı, Bilkent Üniversitesi tarafından görevlendirilen, IELTS sertifikalı bir sınav görevlisi ile yüz yüze yapılır ve daha fazla inceleme gerekmesi durumunda her biri kaydedilir. Konuşma sınavı 11 ila 14 dakika sürer ve bir IELTS sınav görevlisi ile çeşitli konuların tartışıldığı 3 bölümden oluşur.

BİLKENT HAZIRLIK ATLAMA SINAVI (TOEFL)

Bilkent üniversitesi öğrencilerinin hazırlık atlama için girebilecekleri bir diğer sınav ise TOEFL IBT sınavıdır. Bu sınav Türk-Amerikan Derneği tarafından düzenlenmektedir ancak sınav tarihleri Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenir. Bilkent Üniversitesi hazırlık atlama için geçme notu 87 puandır.

TOEFL iBT sınavı İngilizce’de becerilerinizi ölçmek ve değerlendirmek için uygulanan bir sınavdır. Dört akademik İngilizce becerisinin tamamını (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) sınıfta gerçekte kullanılma şeklini ölçen bir testtir; dolayısıyla, Bilkent Üniversitesi hazırlık atlama sınavı yerine geçerli olan da bir testtir.

TOEFL iBT sınavı dört bölümden oluşur: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma. Toplam test süresi 2 saatten az sürer.

 • Okuma bölümü

TOEFL iBT Okuma bölümü, akademik ortamda kullanılan materyalleri ne kadar iyi okuyup anlayabildiğinizi değerlendirir. Her biri yaklaşık 700 kelime uzunluğunda ve her metinde 10 soru bulunan iki okuma metni içerir. Okuma bölümünü tamamlamak yaklaşık 35 dakika sürer. Okuma parçaları, bir konuya girişte kullanılacak üniversite düzeyindeki ders kitaplarından alıntılardır. Metinler çeşitli konuları kapsayabilir. Bir metnin konusuna aşina değilseniz endişelenmeyin. Soruları cevaplamak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler metnin içinde yer alacaktır. 

 • Dinleme bölümü

TOEFL iBT Dinleme bölümü, İngilizce konuşmaları ve dersleri anlama yeteneğinizi ölçmek için tasarlanmıştır. Aşağıdaki becerileri içerir:

 1. Temel anlama
 2. Konuşmacının tutumunu ve kesinlik derecesini anlama
 3. Bilgileri bağdaştırabilme

Bu bölümde dersler ve diyaloglar duyacaksınız. Her ikisinde de akademik bir dil kullanılır. Her biri 3-5 dakika süren, bazıları sınıf tartışması içeren 3 ders; ders başına 6 soru, her biri 3 dakika süren 2 diyalog; diyalog başına 5 soru yöneltilir. Soruları yanıtlamanıza yardımcı olması için test boyunca not alabilirsiniz. Dinleme bölümünün tamamlanması yaklaşık 36 dakika sürmelidir.

 • Konuşma bölümü

Soru 1: Bağımsız Konuşma — yanıt verirken tamamen kendi fikirlerinizden, görüşlerinizden ve deneyimlerinizden yararlanmanızı gerektirir.

Soru 2-4: Bütünleşik Konuşma — tıpkı sınıf içinde veya dışında yapacağınız gibi, İngilizce dil becerilerinizi (dinleme ve konuşma veya dinleme, okuma ve konuşma) birleştirmenizi gerektirir.

Hazırlık süresi: Her yanıttan önce 15-30 saniyelik hazırlık süresine sahip olacaksınız ve yanıtınız 45 veya 60 saniye uzunluğunda olacaktır. Konuşma bölümünün tamamlanması yaklaşık 16 dakika sürmelidir.

 • Yazma bölümü

Bütünleşik yazma (20 dakika) — kısa bir pasaj okunur ve kısa bir ders dinlenir, ardından okunan ve dinlenen materyallere yanıt yazısı yazılmalıdır.

Akademik yazma (10 dakika) —bir fikri belirtilir ve desteklenir. Yazma bölümünün tamamlanması yaklaşık 29 dakika sürmelidir.

Bilkent TOEFL 2024 Sınav Tarihleri

 • 17 Ocak 2024, Çarşamba – Son Başvuru ve Belge YüklemeTarihi: 27 Aralık 2023, Çarşamba
 • 29 Mayıs 2024, Çarşamba – Son Başvuru ve Belge YüklemeTarihi: 8 Mayıs 2024, Çarşamba
 • 26 Haziran 2024, Çarşamba – Son Başvuru ve Belge YüklemeTarihi: 5 Haziran 2024, Çarşamba
 • 10 Temmuz 2024, Çarşamba – Son Başvuru ve Belge YüklemeTarihi: 20 Haziran 2024, Çarşamba

FORM

İletişim Formu